ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com Hot
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.org Hot
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.net Hot
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.co
25,000XAF
1 سال
25,000XAF
1 سال
25,000XAF
1 سال
.fr
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.ws
20,000XAF
1 سال
20,000XAF
1 سال
20,000XAF
1 سال
.shop
24,000XAF
1 سال
24,000XAF
1 سال
24,000XAF
1 سال
.academy
23,000XAF
1 سال
23,000XAF
1 سال
23,000XAF
1 سال
.accountant
21,500XAF
1 سال
21,500XAF
1 سال
21,500XAF
1 سال
.accountants
60,200XAF
1 سال
60,200XAF
1 سال
60,200XAF
1 سال
.actor
25,500XAF
1 سال
25,500XAF
1 سال
25,500XAF
1 سال
.biz
14,000XAF
1 سال
14,000XAF
1 سال
14,000XAF
1 سال
.blog
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.build
55,000XAF
1 سال
55,000XAF
1 سال
55,000XAF
1 سال
.business
15,000XAF
1 سال
15,000XAF
1 سال
15,000XAF
1 سال
.ca
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.car
25,000XAF
1 سال
25,000XAF
1 سال
25,000XAF
1 سال
.career
38,000XAF
1 سال
38,000XAF
1 سال
38,000XAF
1 سال
.cars
1XAF
1 سال
1XAF
1 سال
1XAF
1 سال
.cash
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
.casino
93XAF
1 سال
93XAF
1 سال
93XAF
1 سال
.center
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
.christmas
47XAF
1 سال
47XAF
1 سال
47XAF
1 سال
.city
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
.cleaning
33XAF
1 سال
33XAF
1 سال
34XAF
1 سال
.club
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.college
42XAF
1 سال
42XAF
1 سال
43XAF
1 سال
.consulting
20XAF
1 سال
20XAF
1 سال
21XAF
1 سال
.cooking
18XAF
1 سال
18XAF
1 سال
19XAF
1 سال
.cool
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
.courses
24XAF
1 سال
24XAF
1 سال
24XAF
1 سال
.credit
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
.creditcard
92XAF
1 سال
92XAF
1 سال
93XAF
1 سال
.company
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
.dance
15XAF
1 سال
15XAF
1 سال
15XAF
1 سال
.date
18XAF
1 سال
72XAF
1 سال
9XAF
1 سال
.de
20,000XAF
1 سال
20,000XAF
1 سال
20,000XAF
1 سال
.dentist
34XAF
1 سال
34XAF
1 سال
34XAF
1 سال
.design
29,000XAF
1 سال
29,000XAF
1 سال
29,000XAF
1 سال
.dev
10XAF
1 سال
10XAF
1 سال
10XAF
1 سال
.doctor
62XAF
1 سال
62XAF
1 سال
62XAF
1 سال
.dog
33XAF
1 سال
33XAF
1 سال
34XAF
1 سال
.download
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.engineer
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
.es
5XAF
1 سال
6XAF
1 سال
5XAF
1 سال
.fashion
18XAF
1 سال
18XAF
1 سال
19XAF
1 سال
.feedback
19XAF
1 سال
19XAF
1 سال
19XAF
1 سال
.fishing
18XAF
1 سال
18XAF
1 سال
19XAF
1 سال
.fm
79XAF
1 سال
79XAF
1 سال
80XAF
1 سال
.game
292XAF
1 سال
292XAF
1 سال
292XAF
1 سال
.games
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
.global
46,000XAF
1 سال
46,000XAF
1 سال
46,000XAF
1 سال
.gold
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
.green
46XAF
1 سال
46XAF
1 سال
46XAF
1 سال
.group
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
.hospital
33XAF
1 سال
33XAF
1 سال
34XAF
1 سال
.host
53,000XAF
1 سال
53,000XAF
1 سال
53,000XAF
1 سال
.hosting
53,000XAF
1 سال
53,000XAF
1 سال
53,000XAF
1 سال
.id
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
.in
9XAF
1 سال
9XAF
1 سال
9XAF
1 سال
.in.net
N/A
0XAF
2 سال
0XAF
2 سال
.info
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
.investments
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
61XAF
1 سال
.io
37,000XAF
1 سال
37,000XAF
1 سال
37,000XAF
1 سال
.jobs
87,000XAF
1 سال
87,000XAF
1 سال
87,000XAF
1 سال
.kitchen
33XAF
1 سال
33XAF
1 سال
34XAF
1 سال
.law
65XAF
1 سال
65XAF
1 سال
65XAF
1 سال
.lawyer
34XAF
1 سال
34XAF
1 سال
34XAF
1 سال
.love
23,000XAF
1 سال
23,000XAF
1 سال
23,000XAF
1 سال
.ltd
17,000XAF
1 سال
17,000XAF
1 سال
17,000XAF
1 سال
.luxury
372XAF
1 سال
372XAF
1 سال
372XAF
1 سال
.market
20XAF
1 سال
66XAF
1 سال
20XAF
1 سال
.markets
38XAF
1 سال
38XAF
1 سال
39XAF
1 سال
.me
24,000XAF
1 سال
24,000XAF
1 سال
24,000XAF
1 سال
.mobi
15,000XAF
1 سال
15,000XAF
1 سال
15,000XAF
1 سال
.news
16,500XAF
1 سال
16,500XAF
1 سال
16,500XAF
1 سال
.ong
32,000XAF
1 سال
32,000XAF
1 سال
32,000XAF
1 سال
.ngo
32,000XAF
1 سال
32,000XAF
1 سال
32,000XAF
1 سال
.online
20,000XAF
1 سال
20,000XAF
1 سال
20,000XAF
1 سال
.page
8XAF
1 سال
8XAF
1 سال
8XAF
1 سال
.party
18XAF
1 سال
9XAF
1 سال
10XAF
1 سال
.pet
10XAF
1 سال
10XAF
1 سال
11XAF
1 سال
.photo
18XAF
1 سال
18XAF
1 سال
19XAF
1 سال
.physio
56XAF
1 سال
56XAF
1 سال
57XAF
1 سال
.pics
19XAF
1 سال
19XAF
1 سال
19XAF
1 سال
.pro
10XAF
1 سال
10XAF
1 سال
11XAF
1 سال
.promo
10XAF
1 سال
10XAF
1 سال
11XAF
1 سال
.pub
15XAF
1 سال
15XAF
1 سال
15XAF
1 سال
.red
10XAF
1 سال
18XAF
1 سال
11XAF
1 سال
.rest
N/A
0XAF
2 سال
0XAF
2 سال
.review
18XAF
1 سال
18XAF
1 سال
10XAF
1 سال
.reviews
15XAF
1 سال
15XAF
1 سال
15XAF
1 سال
.rip
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
13XAF
1 سال
.ru
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.sale
20XAF
1 سال
20XAF
1 سال
21XAF
1 سال
.sc
69XAF
1 سال
69XAF
1 سال
70XAF
1 سال
.store
38XAF
1 سال
38XAF
1 سال
38XAF
1 سال
.studio
21,000XAF
1 سال
21,000XAF
1 سال
21,000XAF
1 سال
.stream
19XAF
1 سال
9XAF
1 سال
10XAF
1 سال
.study
19XAF
1 سال
19XAF
1 سال
19XAF
1 سال
.systems
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
18,000XAF
1 سال
.tattoo
28XAF
1 سال
28XAF
1 سال
29XAF
1 سال
.tech
35,000XAF
1 سال
35,000XAF
1 سال
35,000XAF
1 سال
.tel
10XAF
1 سال
10XAF
1 سال
10XAF
1 سال
.tools
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
.top
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.toys
33XAF
1 سال
33XAF
1 سال
34XAF
1 سال
.trading
32,000XAF
1 سال
32,000XAF
1 سال
32,000XAF
1 سال
.travel
75XAF
1 سال
75XAF
1 سال
75XAF
1 سال
.tube
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.tv
24XAF
1 سال
24XAF
1 سال
25XAF
1 سال
.uk
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.us
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
10,000XAF
1 سال
.video
22,000XAF
1 سال
22,000XAF
1 سال
22,000XAF
1 سال
.work
6XAF
1 سال
6XAF
1 سال
6XAF
1 سال
.works
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
.yoga
25,000XAF
1 سال
25,000XAF
1 سال
25,000XAF
1 سال
.zone
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
21XAF
1 سال
.au
22,000XAF
1 سال
22,000XAF
1 سال
22,000XAF
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution